Even wachten ajb…

Bijzondere voorwaarden sunsky.be

Sunsky Belgium bv
Koolmijnlaan 143 Bus 11
B- 3550 Heusden-Zolder
Belgium
T: +32 11 57 44 27
E: info@sunsky.be
BTW/TVA: 0544.295.209

Sunsky.be is de handelsnaam van Sunsky Belgium bv, met maatschappelijke zetel gelegen te Koolmijnlaan 143 Bus 11, B-3550 Heusden-Zolder, Belgium. Sunsky Belgium is aangesloten bij VVRO, de Vlaamse Vereniging van Reis Organisatoren onder licentienummer 9535.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Wij respecteren de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillen Commissie Reizen, aanvullend hierop heeft sunsky.be deze bijzondere reisvoorwaarden opgesteld.
Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van sunsky.be en op elke tot stand gekomen overeenkomst op kantoor of op afstand tussen de reiziger en sunsky.be. Voordat de overeenkomst wordt afgesloten wordt de tekst van de algemene -en bijzondere voorwaarden aan de reiziger beschikbaar gesteld. Indien de bestelling van de reis op afstand ( internet, telefoon, mondeling ) is gemaakt dient de bestelbon niet ondertekend te worden. Het contract voor verkoop op afstand is geldig en bindend. Bij online reserveren moet de reiziger aanvinken dat hij akkoord gaat met deze reisvoorwaarden.

Artikel 2 Hoofdelijk aansprakelijk

1. De hoofboeker is de persoon die namens of in opdracht van andere personen de reisovereenkomst afsluit. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die de overeenkomst met zich meebrengt. Al het verdere contact, waaronder ook het betalingsverkeer tussen de reiziger(s) en sunsky.be, verloopt alleen via de hoofdboeker. Indien een minderjarige reiziger een reis reserveert verklaart hij/zij hiermee dat de ouders en/of voogd(en) hem/haar toestemming hebben verleend.

Artikel 3 Prijzen

1. De gepubliceerde prijzen zijn - behoudens kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden. Als lokale belasting is verschuldigd is deze vermeld in de opmerkingen van de dienstverlener tijdens het boekingsproces. Sunsky.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kosten die ontstaan door niet naleven van de opmerkingen door de reiziger.  
Bij het plaatsen van de reservatie dient de reiziger aan te vinken dat hij de opmerkingen van de dienstverlener heeft gelezen en goedgekeurd.  

2. De prijzen zijn dynamisch en kunnen op elk moment wijzigen. De aangegeven prijzen zijn per persoon en alleen geldig op het moment van de reservering. Bij wijziging van een afgeronde reservering loopt de klant het risico om de voordelen te verliezen.

3.  Niet inbegrepen zijn: Kosten voor paspoort, visum, inentingen, verzekeringen, persoonlijke uitgaven, fooien, uitstappen, entreegelden, toeristenbelasting, bagage, catering, inchecken op je vlucht, stoelreservering, instappen met prioriteit, alle transfers, gala-avonden en concerten en alle andere activiteiten die niet uitdrukkelijk vermeld zijn op de reisbevestiging.
Babybedjes, kluisjes en dergelijke dienen ter plaatse afgerekend te worden.

Artikel 4 (Aan)betaling en Betalingstermijn

1. Indien u reserveert met meer dan 3 weken voor aanvang van uw reis betaalt u in sommige gevallen 30% van de reissom, exclusief supportkosten en verzekeringen. Indien de aanvangsdatum van uw reis binnen de 3 weken is, betaalt u het volledige reissom. Het restbedrag dient in ieder geval uiterlijk 21 dagen voor de reisaanvang betaald te zijn.
Opgelet: Losse vliegtickets en samengestelde reizen dienen bijna altijd volledig betaald te worden bij afsluiten van de reservatie.  

2. Intresten en kosten

Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op hun datum, netto, contant en zonder korting. Elk niet betaalde factuur of vertraging in betaling brengt van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest van 12% per jaar.
Bovendien zal er van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% met een minimum van 62,00 euro.
De schadevergoeding blijft schuldig ook wanneer de laattijdige factuur enkel in hoofdsom wordt betaald.
 
Artikel 5 Verplichtingen van de reiziger

1. Iedere reiziger is verplicht om verzekerd op reis te gaan. Wij raden de reiziger(s) aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

2. De reiziger is verantwoordelijk om bij instanties informatie in te winnen over de gezondheidsmaatregelen, reisadvies over een bepaalde bestemming, paspoort en visa verplichtingen.
De hoofdboeker dient de bijzonderheden over lichamelijke en geestelijke toestand van alle reizigers door te geven.

3. Indien de reiziger een informatie doorgeeft waaruit blijkt dat de reiziger(s) financiële of andere voordelen uithaalt (seniorenkorting,…) is de reiziger verplicht deze informatie ook te bewijzen aan desbetreffende dienstverlener of luchtvaartmaatschappij.

4. Als de reiziger met een huisdier reist is hij verplicht om zich te informeren bij zijn dierenarts en de autoriteiten van het land van bestemming naar vereiste formaliteiten en inentingen. Reizen met huisdieren moet op voorhand bevestigd worden door de luchtvaartmaatschappij en/of hotelier. De eventuele kosten worden doorgerekend naar de reiziger.

5. Sunsky.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij schade opgelopen doordat de medicatie en/of apparatuur van de reiziger geweigerd wordt door de luchtvaartmaatschappij of de dienstverlener.

6. Zwangere reizigers dienen vooraleer hun reis bindend vast te leggen de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij te raadplegen.

7. De reiziger is verantwoordelijk om correcte en volledige gegevens ( persoonsgegevens, adres, contactgegevens, …) door te geven aan sunsky.be. Als de door u opgegeven gegevens tussentijds wijzigen moet de reiziger sunsky.be hiervan direct schriftelijk
(e-mail) op de hoogte te brengen. Sunsky.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kosten ontstaan door niet volledig- of verkeerd opgegeven gegevens door de reiziger.

8. De reisleiding is meestal Engels. Sunsky.be heeft geen invloed over lokaal aangeboden uitstappen en kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Artikel 6 Bagage

1. Ingecheckte bagage of handbagage is extra bij te reserveren mits uitdrukkelijk vermeld op de bevestiging en vliegvoucher.

2. De afmetingen, gewicht en aantal stukken van de ingecheckte -en handbagage zijn verschillend per luchtvaartmaatschappij. Voor correcte bagagevoorwaarden verwijzen wij de reiziger naar de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij of hun klantenservice.

3. Als de reiziger reist met speciale bagage (surfplank, fiets, golftas,...) of als de reiziger een SSR ( Special Service Request ) nodig heeft is hij verplicht om deze informatie schriftelijk door te geven aan sunsky.be. Voor deze diensten kunnen extra kosten aangerekend worden. Indien de reiziger zijn vakantie bindend reserveert en de speciale bagage en/of de SSR wordt afgewezen door de luchtvaartmaatschappij is de reiziger verantwoordelijk voor de schade die hierdoor kan ontstaan. 

4. Gereserveerde bagage en Special Request kan niet geannuleerd worden. De prijs van deze dienst blijft verschuldigd, ook in geval van annulering of wijziging.

5. Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens het transport per auto/bus dient een attest gevraagd te worden van de dienstverlener.
 
Artikel 7 Dienstverlening

1. De algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij(en) is een onderdeel van de overeenkomst tussen de reiziger en sunsky.be.
Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van sunsky.be gaat u tevens akkoord met de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij(en).  

2. De vlieguren, de vluchtschema en de identiteit van de luchtvaartmaatschappij is onder voorbehoud. De definitieve vertrek -en aankomsttijden of de definitieve identiteit van de luchtvaartmaatschappij wordt uiterlijk op de vluchtvoucher vermeld. Indien het feitelijk verblijf op bestemming minder dagen telt door ongunstige vliegschema kan sunsky.be hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

3. De reiziger is verplicht om 24 uur voor vertrek het actuele reisschema te controleren via de website van de luchtvaartmaatschappij. Sunsky.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die hierdoor ontstaat.

4. De reiziger dient uiterlijk 120 minuten voor vertrek zich aan te melden op de luchthaven. Voor verre bestemmingen is dit 180 minuten .

5. Sunsky.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade opgelopen omwille van gewijzigde, vertraagde of geannuleerde vluchten.

6. Sommige luchtvaartmaatschappijen hanteren de clausule dat als een reiziger een vlucht mist (bv. heenreis) de rest van de reis ongeldig is. Sunsky.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die hierdoor ontstaat.

7. In de luchtvaart is een baby een kindje die geen 2 jaar is op dag van vertrek of terugreis. Een volwassen reiziger mag meestal met 1 baby vliegen.

8. Kinderen en baby’s dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Minderjarigen die niet met beide ouders reizen moeten in het bezit zijn van een document ouderlijke toestemming die gelegaliseerd is door de autoriteiten.
Indien een minderjarige alleen reist UMNR (Unaccompanied Minor) dient hij zich eerst te informeren via de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.
Sunsky.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die hierdoor ontstaat.

Artikel 8 Annulering -en wijzigingskosten

1. Bij een losse vliegticket zijn de annulering -en wijzigingskosten variabel volgens de tijdstip van de annulering en de support pakket die u gekozen heeft. De reisovereenkomst kan voor het begin van de reis opgezegd worden waarvoor maximaal eenmaal de reissom is verschuldigd. 

2. Als een reis is samengesteld uit verschillende losse onderdelen (dynamic packaging) waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifieke hierop van toepassing zijnde bepalingen van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij of dienstverlener. Bovenop de aangerekende kosten door de luchtvaartmaatschappij en/of dienstverlener wordt EUR 14,95 per persoon per wijziging aangerekend. De administratiekosten, wijzigingskosten en eventuele eerder gefactureerde annuleringskosten blijven volledig verschuldigd. Een cumulatie van wijzigingskosten is mogelijk.

4. Wijzigen van naam is niet altijd mogelijk en kan extra aangerekend worden.
De kosten die de dienstverlener of de luchtvaartmaatschappij oplegt dienen in ieder geval betaald te worden.

5. Wijzigen en annuleren van een gereserveerde reis dient schriftelijk per e-mailadres van de hoofdboeker ingediend te worden.

6. Indien de reiziger een reis opzegt hanteren wij de volgende annulerings- en wijzigingskosten bovenop de kosten die de luchvaartmaatschappij(en) en/of dienstverlener(s) oplegt.

- Bij annulering tot 42 dagen vóór afreis: 15% van de reissom met een minimum van € 50,00 per persoon.

- Bij annulering tussen 42 dagen tot 28 dagen vóór afreis: 35% van de reissom met een minimum van € 70,00 per persoon.

- Bij annulering tussen 28 dagen tot 21 dagen vóór afreis: 40% van de reissom met een minimum van € 90,00 per persoon.

- Bij annulering tussen 21 dagen tot 14 dagen vóór afreis: 50% van de reissom met een minimum van € 110,00 per persoon.

- Bij annulering tussen 14 dagen tot 5 dagen vóór afreis: 75% van de reissom met een minimum van € 150,00 per persoon.

- Bij annulering tussen 5 dagen tot afreisdatum of no-show: 100% van de reissom. Onder reissom wordt in dit kader verstaan de gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten en verzekeringspremie(s).

7. Opgelet: Bij samengestelde reizen en losse vliegtickets is de annuleringskosten bijna altijd 100% van de reissom.


Artikel 9 Support kosten

Bij reservatie van een losse vliegticket hanteren wij de volgende support kosten.

Supportpakket Basic
Lokaal servicenummer: Gratis
Update vluchtschema per e-mail: Gratis
Alle administratie: 45 euro per persoon

Supportpakket Medium
Lokaal servicenummer: Gratis
Update vluchtschema per e-mail: Gratis
Klanteninformatie bewerken: Gratis
Aanmelden Bijzondere bagage: Gratis
Overige administratie: 25 euro per persoon
Prijs: 14,95 euro / boeking

Support pakket X-large
Lokaal servicenummer: Gratis
Update vluchtschema per e-mail: Gratis
Klanteninformatie bewerken: Gratis
Aanmelden Bijzondere bagage: Gratis
Extra Kg/bagage bijboeken: Gratis
Overige administratie: Gratis
Prijs: 19,95 euro / boeking


Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Sunsky.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foto's, folders, video’s, informatie, advertentie en alle andere publicatie die door derden zijn opgesteld en vertoond worden op de website van sunsky.be.

2. De reisduur van reizen met vervoer begint bij vertrek en eindigt bij aankomst. Ongeacht de uur van vertrek en aankomst worden deze als gehele dagen meegeteld.
Algemeen wordt aangenomen dat inchecken op de accommodatie begint na 15:00 uur en uitcheck rond 11:00 uur. Deze tijden gelden ook voor de start en einde van de all-inclusive pakket. Sunsky.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden door reglementeringen van de dienstverlener.

Artikel  10 Klachtenregeling

1. De reiziger dient, op bewijskrachtige wijze, met onmiddellijke ingang sunsky.be op de hoogte te brengen van ieder ervaren tekort of ontevredenheid tijdens de reis, conform de reisovereenkomst.

2. Niet verkregen diensten op bestemming kunnen enkel vergoed worden mits voorleggen van een geschreven attest verleend door de betreffende dienstverlener waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger is niet verleend.  

3. Ongeacht de woonplaats van de reiziger en/of hoofdboeker is bij eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, alleen Belgische recht van toepassing en de rechtbank van Hasselt bevoegd.

Artikel 11 Privacy verklaring kort

Uw persoonsgegevens worden door sunsky.be verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw reservering van uw vakantie, vlucht of gerelateerde diensten en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing , volstaat het ons dat mee te delen op info@sunsky.be. Via dezelfde e-mailadres kan u ook navragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen, mits bewijs van uw identiteit zodat wij de gegevens bezorgen aan de juiste persoon. U kan zich ook uitschrijven voor de nieuwsbrief.
Voor verdere informatie betreffende onze gegevensverwerking verwijzen wij u naar de privacy verklaring op onze website. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (
www.privacycomission.be) gelegen te Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel, Belgium.

Copyright

Niets van de website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van sunsky.be overgenomen, gekopieerd of openbaar gemaakt worden.

Datum laatste wijziging 14/02/2022 

Welkom bij sunsky.be!

Om je maximaal te laten genieten van onze website plaatsen wij cookies van onszelf en van derde partijen. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals omschreven in onze Cookieverklaring. Je kan ook afwijzen en de website verlaten.